ŚCIEŻKI MŁODYCH ODKRYWCÓW


Miło nam poinformować, że Politechnika Łódzka będzie realizować projekt pt. „Ścieżki Młodych Odkrywców” w ramach złożonego przez Uczelnię wniosku o dofinansowanie w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Terminy rekrutacji:
Dla dzieci w wieku 7-8 lat (rocznik 2011-2012), 24.06.2019 (poniedziałek), godz. 8.00
Zajęcia będą odbywać się w wybrane środy w godzinach popołudniowych oraz w wybrane soboty.

Dla dzieci w wieku 9-12 lat (2007-2010), 25.06.2019 (wtorek), godz. 8.00
Zajęcia dla ścieżki technicznej będą odbywać się w wybrane soboty, natomiast dla ścieżki chemicznej w wybrane piątki od godz. 17.00.

Dla dzieci w wieku 13-16 lat (2003-2006), 26.06.2019 (środa), godz. 8.00
Zajęcia dla ścieżki technicznej będą odbywać się w wybrane piątki od godz. 17.30, dla ścieżki chemicznej (dla młodzieży w wieku 15-16 lat wybrane wtorki od godz. 17.00 (grupa zielona), dla młodzieży w wieku 13-14 lat w czwartki od godz. 17.00 (grupa żółta), dla ścieżki fizycznej (dla młodzieży w wieku 15-16 lat wybrane piątki, godz. 17.30, dla młodzieży w wieku 13-14 lat wybrane soboty przed południem), dla ścieżki robotycznej w wybrane soboty.

Młodzież urodzona w 2003 roku, do czasu rozpoczęcia zajęć w marcu, nie może ukończyć 16 lat.

Więcej informacji na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/sciezki-mlodych-odkrywcow-aktualnosci